JAK WYGLĄDA OBECNA SYTUACJA CHORYCH PO UDARZE W POLSCE? NAJNOWSZY RAPORT FUNDACJI UDARU MÓZGU

Jedna czwarta chorych po udarze mózgu to osoby poniżej 40 roku życia, aż 70 proc. pacjentów przynajmniej częściowo straciło sprawność fizyczną, a…


Ile czeka się na rehabilitację po udarze mózgu w Polsce?

Ile czeka się na rehabilitację po udarze mózgu w Polsce? Z okazji światowego dnia udaru mózgu Fundacja Udaru Mózgu publikuje mapę powrotu do…


Spastyczność jedna z głównych konsekwencji udaru mózgu

Spastyczność jedna z głównych konsekwencji udaru mózgu – jak pomóc bliskim w powrocie do sprawności? Spastyczność poudarowa, czyli bolesne…


Sprawna ręka po udarze dzięki fizjoterapii

Sprawna ręka po udarze dzięki fizjoterapii 4,5 tys. osób rocznie traci sprawność w wyniku spastyczności poudarowej. W efekcie chorzy nie mogą…