Koniec z plastikiem. Stena Line wprowadza biodegradowalne torby na pokładach wszystkich statków.


Na pokładach 36 statków Stena Line, operujących na 20 trasach w Europie, rocznie sprzedawało się blisko milion plastikowych toreb na zakupy. Teraz są one zastępowane torbami z w pełni biodegradowalnego, innowacyjnego tworzywa. To krok do tego, aby stopniowo wycofać wszystkie jednorazowe plastikowe torby z pokładów statków.
 
– Plastikowe torebki, które kończą swój żywot w oceanach, to rosnący problem ekologiczny.  Dlatego postawiliśmy sobie ambitny cel, aby w nadchodzącym roku wycofać torebki wykonane z tworzyw sztucznych z pokładów wszystkich naszych statków. – powiedział Erik Lewenhaupt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Stena Line.
 
W 2016 roku armator Stena Line wprowadził torby na zakupy zrobione w 80 proc. z przetworzonych tworzyw sztucznych. Obecnie są one zastępowane w pełni biodegradowalnymi i kompostowalnymi torbami, zrobionymi z innowacyjnego materiału Biodolomer szwedzkiej firmy Gaia. Materiał ten rozkłada się w środowisku naturalnym nawet już w ciągu 60 dni.
 
Zmiana na biodegradowalne torby to kolejny krok w stronę wycofania toreb i torebek wykonanych z tworzyw sztucznych z pokładów wszystkich statków Stena Line. To cel na rok 2018, ale już podczas tego lata ponad 1,3 mln jednorazowych kubków wykorzystywanych w Stena Line, zostanie zastąpionych biodegradowalnymi opakowaniami.
 
Te i inne działania na rzecz środowiska naturalnego objęły całą firmę Stena Line i zostaną wprowadzone nie tylko na pokładach, ale też w portach, terminalach i biurach. Ma to związek z koncepcją ekologicznego, zrównoważonego rozwoju, który leży u podstaw strategii Stena Line.
 
Koncentrujemy się na czterech kluczowych obszarach Celów Zrównoważonego Rozwoju, wskazanych przez ONZ. Te działania są związane z celem numer 12 – „Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja”. wyjaśnia Erik Lewenhaupt.
 
Pozostałe trzy obszary Celów Zrównoważonego Rozwoju, na których koncentruje się Stena Line, to:

  • 3 – Dobre Zdrowie i Jakość Życia
  • 7 – Czysta i Dostępna Energia
  • 14 – Życie pod wodą

 
Zrównoważony rozwój – to koncepcja rozwoju, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi. To koncepcja, która równoważy rozwój z ekologią.
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – to spisane globalne priorytety zrównoważonego rozwoju; wynik bezprecedensowego porozumienia 193 państw członkowskich ONZ. W nowej agendzie zapisano 17 celów i 169 zadań, które mają wspierać zrównoważony rozwój na całym świecie.
Cele Zrównoważonego Rozwoju są drogowskazem dla państw, które muszą dostosować plany do swoich globalnych zobowiązań. Sektor prywatny ogrywa w ich realizacji kluczową rolę, poprzez dostosowanie się poszczególnych przedsiębiorstw do globalnych celów.
 
Więcej na temat zrównoważonych podróży ze Stena Line na  www.stenaline.com
Więcej na temat biokomponentu Biodolomer® na  http://www.gaiabiomaterials.com
Więcej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju na http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860