Pacjenci pozostający pod opieką szpitala korzystać mogą ze specjalnie przygotowanych STACJI ETZ – Enzymatycznej Terapii Zastępczej.  To przyjazne i komfortowe sale do przyjmowania leczenia
w formie wlewów, stworzone z myślą o pacjentach dotkniętych  chorobami rzadkimi.

 
W Polsce na choroby rzadkie cierpi prawie 6 proc. społeczeństwa. Oznacza to niemal 2,5 miliona chorych. Wśród 7 tysięcy rzadkich chorób znajdują się lizosomalne choroby spichrzeniowe, takie jak choroba Gauchera, Fabry’ego czy choroba Pompego. Są to jedne z nielicznych chorób genetycznych, które można skutecznie leczyć za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej. Leczenie dostarcza
do organizmu osoby chorej brakujące enzymy. Te pomagają w rozkładaniu produktów metabolizmu
w ludzkim ciele i zapobiegają gromadzeniu nierozłożonych substancji w narządach wewnętrznych. Leczenie pomaga złagodzić rozwój zagrażającej życiu choroby i daje pacjentom szansę na niemal normalne funkcjonowanie.
 
„Leczenie enzymatyczną terapią zastępczą wiążę się z konicznością przyjmowania kroplówek do końca życia. Chory musi odwiedzać szpital co tydzień lub dwa, przyjmując wlewy z brakującym enzymem.
W szpitalnej sali, pokoju zabiegowym czy w stacji dializ chorzy w różnym wieku, także dzieci, spędzają od kilku do kilkunastu godzin, średnio nawet 26 razy w roku”
– mówi Mirosław Zieliński prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan, organizator programu. „Naszym celem jest stworzenie miejsc, które będą dla pacjenta wygodne, przyjazne i zapewnią mu maksymalny komfort leczenia w warunkach szpitalnych.  W minionym roku otworzyliśmy dwie pierwsze STACJE ETZ – w Warszawie i Tychach. W Rzeszowie, w Szpitalu Klinicznym nr. 2 mają docelowo powstać aż trzy STACJE ETZ. Pierwsze dwie uruchamiamy już w kwietniu br. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej oraz w I Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej. Kolejna STACJA ETZ zostanie wkrótce otwarta w ramach Kliniki  Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu rzeszowskiego szpitala” – dodaje.
 
Kliniczny Szpital  Wojewódzki  nr. 2 im. Św. Jadwigi Królowej w ramach programów lekowych finansowanych przez NFZ leczy kilkunastu pacjentów z chorobami rzadkimi. W Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej leczonych jest obecnie 7. pacjentów z chorobą Gauchera. I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej ma pod swoją opieką 7. pacjentów z chorobą Pompego oraz 1. pacjenta z chorobą Gauchera. Klinika Neurologii
z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu realizuje program lekowy „Leczenie choroby Pompego” dla
4. dorosłych pacjentów. Ponadto w Klinice Neurologii Dziecięcej leczony jest pacjent
z mukopolisacharydozą typu I.
 
W ramach projektu STACJA ETZ – Enzymatyczna Terapia Zastępcza na terenie szpitala przygotowano sale, w których podawane są leki w postaci wlewów. Odnowione sale zostały wyposażone
w wielofunkcyjne fotele medyczne służące m. in. do realizacji procedur onkologicznych i dializacyjnych, mobilne stojaki do kroplówek i konieczne wyposażenie.  Aby maksymalnie zwiększyć komfort pobytu
i leczenia pacjenta w salach umieszczono także telewizory, edukacyjne infografiki oraz dodatkowe stoliki i biblioteczki.
 
„Dzięki przyjaznym, estetycznym i wygodnym STACJOM ETZ, wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny nasi pacjenci będą zdecydowanie lepiej czuli się w czasie długich i częstych wizyt w szpitalu, co będzie miało pozytywny wpływ na wieloletni proces leczenia i zdecydowanie poprawi jego efekty” – mówi Małgorzata Przysada, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego  nr. 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. „Do świetnie wyposażonych sal i komfortowych warunków stały dostęp będą mieli  dorośli i dzieci pozostające pod opieką naszej placówki” – dodaje.
 
*  *  *
STACJA ETZ
To inicjatywa stworzona z myślą o osobach żyjących z rzadkimi chorobami metabolicznymi.
W ramach projektu w wybranych szpitalach na terenie całego kraju powstają komfortowe pokoje do podań leków, w których pacjenci mogą w przyjaznych warunkach przyjmować leczenie w postaci wlewów.
W Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie docelowo mają powstać aż trzy STACJE ETZ dla pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii
z Pracownią Medycyny Nuklearnej, I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej oraz Kliniki  Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu. Organizatorem projektu jest Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich – Orphan wspierane przez Sanofi-Genzyme. Powstającą STACJĘ ETZ
w Klinice Neurologii Szpitale Klinicznego Nr 2 w Rzeszowie wspierają także firmy Biogen oraz Roche Polska.
KONTAKT PRASOWY:
Barbara Wyszyńska, b.wyszynska@konkretpr.pl, tel. kom. 512 427 880
Honorata Szandecka,
h.szandecka@konkretpr.pl, tel. kom. 501 271 187