Agencja Konkret PR


rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2009 roku. Założycielka i właściciel Agencji, Ewa Król-Sawicka swoje doświadczenia zawodowe rozpoczęła blisko 15 lat temu jako dziennikarz i później PR-owiec.

Siła Agencji to doświadczeni konsultanci, którzy swoje umiejętności zdobywali pracując w innych agencjach przy realizacji różnorodnych projektów o charakterze społecznym, lifestylowym  oraz ekonomicznym.

Agencja Konkret PR


realizuje działania z zakresu doradztwa komunikacyjnego i Public Relations  w obszarach związanych z tematyką zarządzania kryzysowego, PR Korporacyjnego i PR Produktowego.

Posiadamy szerokie doświadczenie eventowe – organizujemy briefingi, warsztaty i spotkania dla dziennikarzy, międzynarodowe oraz krajowe konferencje tematyczne, a także szkolenia. Posiadamy ugruntowane relacje z mediami o charakterze ekonomicznym, społecznym,  zdrowotnym oraz life stylowym.

Life style PR to sposób zarządzania, budowania i kreowania wizerunku marek z segmentu uroda, moda, podróże, motoryzacja, sport i rekreacja.

Agencja Konkret PR, w ramach life style PR, prowadzi działania komunikacyjne dla marek odzieżowych, turystycznych i sportowych. Odpowiada za budowanie i utrzymywanie relacji z mediami oraz szeroko rozumianą komunikację. Life style PR to nie tylko działania media relations, ale także wykorzystanie mediów społecznościowych, organizacja eventów i współpraca z celebrytami. Naszym celem jest świadome budowanie wizerunku marki oraz podkreślenie jej indywidualnego charakteru, dzięki zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym działaniom.

Kontakt:

Agnieszka Nowakowska
e-mail: a.nowakowska@konkretpr.pl

Corporate PR to kompleksowe zarządzanie wizerunkiem i reputacją organizacji oraz jej komunikacją.

Agencja Konkret PR oferuje swoim klientom szerokie spektrum usług, wyspecjalizowanych w budowaniu wizerunku nie tylko samej organizacji, ale także jej marek. Świadome wykorzystanie narzędzi pozwala nam na działania wybiegające poza media relations. Nie zapominamy o całym otoczeniu naszych klientów: wspieramy w zakresie komunikacji wewnętrznej, realizujemy kampanie skierowane do partnerów biznesowych (B2B), odpowiadamy za zarządzanie sytuacją kryzysową, a także planujemy i realizujemy strategie z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Klienci cenią sobie nasze wsparcie również podczas planowania i realizowania własnych strategii marketingowych.

Kontakt:

Ewelina Ciuchta
e-mail: e.ciuchta@konkretpr.pl

Healthcare & Education PR to świadomy, zaplanowany i systematyczny proces komunikacji na rzecz organizacji funkcjonujących w obszarze zdrowia.

Konkret PR posiada bogate doświadczenie w dziedzinie PR na rzecz zdrowia – realizujemy projekty dla firm farmaceutycznych, stowarzyszeń branżowych i organizacji pacjentów. Zajmujemy się doradztwem komunikacyjnym dla podmiotów z sektora farmaceutycznego, prowadząc działania w zakresie komunikacji korporacyjnej oraz produktowej. Projektujemy i realizujemy kampanie edukacyjne budujące świadomość problemów w obszarze zdrowia. Nasze działania opierają się na współpracy z ekspertami, towarzystwami medycznymi i stowarzyszeniami pacjentów.

Agencja Konkret PR wspiera upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w jej praktycznym wymiarze poprzez magazyn i portal CSR POLSKA, promocję magazynu ulicznego WSPAK oraz promocję współpracy sektora biznesu odpowiedzialnego społecznie i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Konkret PR wspiera akcję charytatywną “Podaj Serce”.

Nasze mocne strony:


Doświadczenie

Doświadczony zespół konsultantów o wysoko rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych

Relacje

Ugruntowane relacje z mediami

Innowacja

Innowacyjne podejście do prowadzonych projektów

Standardy

Międzynarodowe standardy usług PR

Efektywność

Efektywna realizacja podjętych projektów

Specjalizacja

Specjalizujemy się w projektach z zakresu wsparcia biznesu, a w tym CSR, lifestyle oraz zdrowia.

Zespół


Kariera w Konkret PR


Do naszego zespołu zapraszamy ludzi zdolnych i z dobrymi kwalifikacjami, którzy świetnie piszą i mówią, są kreatywni, odpowiedzialni, ambitni, posiadają wiedzę z zakresu branży Public Relations i marketingu.

Zapraszamy także osoby, które chciałby odbyć u nas staż lub praktyki.

Jeśli te cechy opisują właśnie Ciebie, czekamy na Twój email z załączonym CV.

Fundacja SATORIS


Agencja wspiera rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce poprzez współpracę z Fundacją SATORIS. Misją Fundacji jest propagowanie ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility ) oraz stosowanie mechanizmów rynkowych w walce z ubóstwem i marginalizacją w Polsce.

IPRA


Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) jest najważniejszą organizacją zrzeszającą praktyków public relations sponad 100 krajów. Działalność IPRA obejmuje prowadzenie magazynu on-line IPRA FrontLine oraz organizację seminariów i konferencji z zakresu public relations.