Nasza oferta PR


Strategie PR, często określane także jako strategie komunikacji, stanowią podstawę wszystkich prowadzonych działań komunikacyjnych, wyznaczają ich kierunki, cele i narzędzia. Strategia komunikacji powinna być spójna z ogólną strategią firmy lub instytucji, a także uwzględniać uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Tworzymy i skuteczne wdrażamy strategie, które realizują wyznaczone cele, z uwzględnieniem indywidualnych warunków funkcjonowania firmy czy instytucji oraz przy założeniu określonych nakładów.

Strategia PR składa się z poszczególnych etapów:

 • analizy - czyli oceny sytuacji wyjściowej, określenie celów i sytuacji docelowej, grup docelowych komunikacji
 • planowania - czyli doboru odpowiednich narzędzi i ich odpowiednie ułożenie, budowa harmonogramów, budżetów
 • realizacji - czyli wdrożenia zaplanowanych działań za pomocą określonych narzędzi
 • kontroli - czyli oceny skuteczności podjętych działań (raportowanie, rekomendacje, wnioski)

Media Relations to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w budowaniu wizerunku firmy i/lub jej produktów. W zakres tych usług wchodzi utrzymywanie w imieniu Klienta relacji z mediami oraz pełna obsługa procesu wymiany informacji. Efektywne Media Relations pozwalają świadomie zarządzać informacją skierowaną do określonych grup docelowych za pośrednictwem mediów.

Działania Media Relations dają mocne wsparcie procesu komunikowania się organizacji z rynkiem. Firma skuteczniej informuje o sobie, swoim doświadczeniu i rzeczach dla niej ważnych. Mają one wpływ na sposób postrzegania przez rynek obsługiwanej przez nas firmy lub marki. Kreują wyobrażenia o niej, wzmacniają jej wiarygodność i rozpoznawalność. Długoterminowe działania Media Relations mają znaczący udział we wsparciu kluczowych obszarów działania firmy, głównie procesów sprzedaży i pozostałych aktywności marketingowych.

Koordynując działania Media Relations:

 • opracowujemy materiały dla mediów i prowadzimy ich dystrybucję
 • redagujemy materiałów fachowe na indywidualne zapotrzebowanie dziennikarzy
 • utrzymujemy stałe kontakty z mediami
 • prowadzimy Biuro Prasowe naszych Klientów
 • weryfikujemy efektywność naszych działań poprzez bieżący monitoring mediów
 • przygotowujemy raporty z naszych działań
 • wzbogacamy materiały prasowe atrakcyjną oprawą graficzną

Przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na utratę pieniędzy – nawet dużych, lecz nie powinno utracić reputacji.

W. Buffet

Wizerunek firmy to jeden z jej najcenniejszych atutów, szczególnie w czasach szybkich rynkowych zmian i rosnącej konkurencji. Właściwy wizerunek korporacyjny nie tylko pomaga firmie osiągać założone cele biznesowe, ale i pozwala ochronić jej działalność w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Utrata dobrej reputacji może i najczęściej prowadzi do poważnych problemów firmy, również wówczas, kiedy sposób jej funkcjonowania nie daje podstaw do złych opinii.

W ramach PR korporacyjnego oferujemy następujące usługi:

 • Opracowywanie strategii budowania/umacniania wizerunku firmy
 • Audyty komunikacyjne i analiza wizerunku firmy w mediach
 • Opracowanie strategii komunikacji oraz pozycjonowania firmy
 • Kontakty z mediami
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Opracowanie i wdrażanie programów odpowiedzialności społecznej (CSR)

Wojna marketingowa odbywa się na polu wyobraźni i podświadomości klientów “Wyróżniaj się lub zgiń”.

Jack Trout

Realizujemy kompleksowe działania w zakresie budowania
i komunikacji marek. Określamy charakterystyczne cechy marki wg. USP (Unique Selling Propositions).

Kreujemy wizerunek brandów, doradzając jak powinny być pozycjonowane, wspierając proces ich tożsamości marketingowej.

Działania wzmacniające lub budujące wizerunek marki wspieramy badaniami i analizami rynku i konkurencji.

Doradzamy, jak dobrać narzędzia, które zbudują określone skojarzenia z brandem i jednocześnie utrwalą jego rozpoznawalność.

Opracowujemy i realizujemy działania komunikacyjne dla
marek luksusowych (Premium)

Doradzamy również w zakresie repozycjonowania marek kreując działania zmieniające ich wizerunek.

Działania Public Relations zmierzają do trwałego ukształtowania wizerunku przedstawiciela firmy jako eksperta i profesjonalisty, poprzez ciągłą i intensywną komunikację z grupami docelowymi. Efektem procesu komunikacji powinno być zgodne z założeniami postrzeganie firmy w oczach kluczowych odbiorców. Planując strategie komunikacji uwzględniamy w nich działania zmierzające do kreowania ekspertów i promocji osób. Polegają one na komunikowaniu grupom docelowym określonych wartości, na których firma buduje swój prestiż i zaufanie.

Zdarza się, że dobrze zarządzany kryzys może sprawić, że dotknięta nim instytucja wychodzi z niego silniejsza. Ważne jednak jest, aby celem zmagania się z kryzysem była ochrona wiarygodności i dobrej reputacji firmy.

Nawet firmy posiadające najlepsze systemy zarządzania ryzykami biznesowymi są narażone na sytuacje kryzysowe, które grożą utratą klientów, stratami finansowymi lub problemami prawnymi. Kryzysów nie można całkowicie wyeliminować, ale można minimalizować ich skutki. Kluczowy jest tu czas reakcji i sformułowanie odpowiedniego przekazu dla otoczenia. Agencja wspiera klienta przygotowując wcześniej plan działań na wypadek kryzysu, a następnie zapewnia jego wykonanie w kontaktach z otoczeniem.

Do działań związanych z zarządzaniem sytuacją kryzysową należą:

 • Sporządzenie bazy dziennikarzy
 • Kontakty z mediami
 • Monitoring prasy - analiza aktualnej sytuacji
 • Przygotowanie listy ?Pytań i Odpowiedzi? (Q&A)
 • Oświadczenia dla mediów
 • Oświadczenia dla pracowników
 • Szkolenie medialne
 • Przygotowanie argumentów dla osób zarządzających oraz weryfikacja argumentacji przeciwników
 • Formalne i nieformalne spotkania ze środowiskami opiniotwórczymi

Podstawowym zadaniem komunikacji wewnętrznej, nazywanej także PR wewnętrznym, jest dostarczanie pracownikom firmy pełnej i przejrzystej informacji o prowadzonych działań oraz planowanych przedsięwzięciach. Komunikacja wewnętrzna ma charakter wspierający politykę personalną i towarzyszy wybranym etapom zarządzania kadrami m.in. rekrutacji, motywacji, czy ocenie okresowej. Służy tworzeniu sprzyjającej atmosfery pracy, identyfikowaniu się pracowników z celami firmy i polityką kierownictwa, wzbudzaniu ich wzajemnego zaufania i zrozumienia. Komunikacja wewnętrzna przeciwdziała fluktuacji kadr i korzystnie wpływa na osiąganą efektywność zatrudnionych osób. Spełnia również funkcję kształtowania wizerunku organizacji na zewnątrz – pracownicy firmy są zawsze traktowani jako wiarygodne źródło informacji.

W zakresie komunikacji wewnętrznej oferujemy:

 • audyty komunikacyjne wewnątrz firmy: oceniamy ich jakość, skuteczność i stan pożądany
 • wdrożenie systemów komunikacji wewnętrznej dostosowane do potrzeb firm i profilu ich działalności
 • redagowanie i wydawanie biuletynów informacyjnych i innych wydawnictw wewnętrznych
 • opracowanie koncepcji i realizację eventów wewnętrznych tj. jubileusze, imprezy integracyjne, szkolenia i inne

e-PR to przede wszystkim pełne wykorzystanie sieci internetowej do budowy wizerunku, ale także do zwiększania świadomości marki, produktu, firmy czy instytucji. Kluczem do sukcesu nie jest jednak sama obecność w sieci, ale stosowanie przemyślanych rozwiązań, które są spójne z działaniami offline i strategią komunikacji. Public Relations w Internecie wykorzystuje różnorodne narzędzia. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, planowania, wdrażania i kontroli działań w Internecie.

Narzędzia e-PR to:

 • serwisy www
 • pozycjonowanie
 • kampanie reklamowe on-line
 • społeczności
 • e-press room
 • newsletter
 • copywriting
 • monitoring
 • blogi

Rosnąca popularność mediów społecznościowych rewolucjonizuje sposób myślenia o komunikacji firm. Media społecznościowe to kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję za pomocą technologii takich jak: blogi, portale społecznościowe, fora czy grupy dyskusyjne. Social Media umożliwiają interaktywne komunikowanie się – szybki i łatwy kontakt oraz dialog miedzy organizacja a otoczeniem. Rozwój mediów społecznościowych oznacza dla firm pojawienie się nowych możliwości kontaktu z otoczeniem i rozwój marketingu social media.

CSR (Corporate Social Responsibility)


Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To działalność biznesu, dla którego celem staje się osiągnięcie równowagi między efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Agencja Konkret PR przygotowuje i realizuje strategie z zakresu CSR.

Eventy

Nasza oferta obejmuje:
~ imprezy specjalne
~ wyjazdy motywacyjne i integracyjne
~ targi
~ seminaria i konferencje
~ debaty

Szkolenia

Nasza oferta obejmuje:
~ szkolenia medialne
~ szkolenia z wystąpień publicznych
~ szkolenia z sytuacji kryzysowych
~ szkolenia z Public Relations

Marketing i Reklama

Nasza oferta obejmuje:
~ strategie marketingowe
~ kreacja
~ advertoriale
~ newslettery
~ bazy danych
~ akademie i warsztaty sprzedażowe
~ buzz marketing